לוח זמנים

7:00 - פתיחת מתחם אירוע + חלוקת ערכות
8:15 - זינוק מקצה 22 ק"מ 
9:00 - זינוק מקצה 12 ק"מ 
9:05 - זינוק מקצה 5 ק"מ 
9:50 - זינוק מקצה 2 ק"מ 
10:30 - טקס סיום
11:00 - להקת "אנשי הארון" - מופע מחווה לשירי כוורת
12:00 סגירת מסלולים

שמירת חפצים- לא תהיה

מדיניות ביטולים

מדיניות הביטול בכפוף לתקנות הגנת הצרכן “ביטול עסקה” התש”א (קישור).

ביטולים שיתקבלו עד לתאריך 30/10/2022 יזוכו באופן מלא בניכוי 5 עמלת רישום וסליקה.

לאחר תאריך 30/10/2022 לא יבוצעו זיכויים כלל

בקשות לביטול / שינוי פרטים יתקבלו באמצעות אימייל לכתובת [email protected]

תקנון

  • קטגוריה תיפתח למספר מינימלי של 5 רצים. במידה ולא יהיה מספר משתתפים מינימלי, המשתתפים יכללו בקטגוריה הסמוכה.
  • גיל המשתתף יחושב לפי שנת הלידה (ולא לפי היום והחודש). קטגורית הגיל תתעדכן לקראת המרוץ ע”י מודדי הזמנים.
  • מסירת ערכת המשתתף והשתתפות תחת שם אחר אסורה בהחלט ומסכנת את בריאות המשתתף.
  • יש להישמע להוראות מנהלת התחרות: שופטים; מרשלים; מארגנים; רכבי ניהול וחילוץ.
  • המארגנים שומרים לעצמם את הזכות למנוע ממשתתף את הזכות להמשיך במרוץ במידה וצוות המרוץ יגיע למסקנה כי המשתתף מצוי בסכנה בטיחותית ו/או בריאותית מסיבה כלשהי.
  • משתתף שייתפס משליך פסולת במסלול ייפסל! ניתן להשאיר פסולת אצל המרשלים בנקודות הריענון.
  • אין ללוות רץ באופניים ואין להיכנס כמלווה לרץ בשום קטע של מסלול התחרות.
  • משתתף שנאלץ לפרוש מהמרוץ מסיבה כלשהי ידווח לצוות המרוץ. טלפון חירום מופיע על מספר החזה.

קטגוריות גברים/נשים למרוץ הלב הירוק

מקצה 2 ק"מ מקצה 5 ק"מ מקצה 12 ק"מ מקצה 22 ק"מ

אין קטגוריות, לא תחרותי

U19 U29 U29
  20-39 30-49 30-49
  40+ 50-59 50+
    60+